Ecolab Inc., přední světový dodavatel technologií a služeb v oblasti hygieny, vody a energií, přichází s novým systémem mytí nádobí Apex. Tento systém je určen pro restaurace a stravovací zařízení v České republice, přičemž lze od něho právem očekávat snížení spotřeby vody a energie.

Systém pro mytí nádobí Apex šetří vodu a energie

Systém pro mytí nádobí Apex společnosti Ecolab pomáhá provozovatelům restaurací i ostatním podnikatelům v gastronomii v České republice šetřit vodu a energie * Inovativní systém získává od přední obchodní organizace ocenění Trendsetter (Průkopník trendů)

„Apex představuje zlatý standard v mytí nádobí, neboť pomáhá zákazníkům lépe řídit jejich postupy,“ říká Nicolas Granucci, viceprezident společnosti Ecolab pro institucionální marketing v Evropě. „To vede k vynikajícím výsledkům mytí a nižším provozním nákladům.“

Apex pomáhá zlepšit efektivitu mytí nádobí snížením nutnosti opětovného umývání. Výsledkem je nižší spotřeba vody a energií, což přispívá k ochraně životního prostředí. Navíc tato technologie přípravků ve formě pevných bloků snižuje o 95 % množství obalových materiálů. Praktické testy ukázaly, že u standardní košové myčky nádobí Apex pomůže:

  • Ušetřit až 3.712 kWh energie ročně, což odpovídá více než 400 dnům používání elektřiny v průměrné evropské domácnosti.

  • Ušetřit až 27.557 l vody za rok, což je podle Světové zdravotnické organizace více než dost k uspokojení základních potřeb 540 lidí za den.

  • Snížit množství odpadu až o 63 kilogramů plastu, jež představuje ekvivalent více než 1.200 prázdných dvoulitrových lahví nealkoholických nápojů.

Konzola systému Apex umožňuje monitorování operací v reálném čase a zaznamenávání kritických prvků procesu mytí nádobí, jako jsou teploty mytí a konečného oplachování. Prodejní a servisní tým pracovníků společnosti Ecolab využívá pro komunikaci se systémem tablet, jehož prostřednictvím provádí stahování, zpracování a vyhodnocování provozních dat systému. Na jejich základě pak dokáže určit efektivitu a hlavní problematické body. Tyto informace jsou zobrazovány v sestavách, které zahrnují údaje o každém umytém koši a které umožňují uživatelům přezkoumat jejich postupy. Partneři společnosti Ecolab tak mohou dosáhnout vynikajících výsledků při snižování celkových provozních nákladů u zákazníků v České republice.

Srovnávací studie provedená společností Ecolab a Institutem pro bezpečnost práce v Německu zjistila, že používání pevných bloků při mytí nádobí ušetří v porovnání s kapalnými mycími prostředky až 90 procent tělesné námahy. Pevné bloky jsou lehčí a lze je snáze zdvihat, což přispívá ke zlepšení bezpečnosti zaměstnanců.

Na mezinárodním odborném veletrhu cateringu a gastronomie Internorga, který se každoročně koná v Evropě, byl uznán pokrok společnosti Ecolab v oblasti v mytí nádobí a systém Apex získal ocenění jako průkopník trendů Trendsetter Product Award.

„Systém Apex vyvinutý společností Ecolab je dobrým příkladem udržitelného obchodního modelu hledícího do budoucnosti,“ říká Carl-Otto Gensch, jeden z porotců při veletrhu Internorga. „Důraz už není kladen jen na samotný prodej čisticích prostředků, nýbrž i na zákaznický servis zajišťující bezpečnost práce, hygienu a provozní spolehlivost v jídelnách a stravovacích provozech.“

Apex využívá unikátní kombinaci produktů, zařízení a konzultačních služeb k řešení provozních problémů při mytí nádobí v gastronomických provozovnách. Řada přípravků Apex obsahuje mycí, oplachové a odmáčecí prostředky a přípravek pro ruční mytí nádobí.